Cel ogólny projektu:

Zwiększenie zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych kontynuacją nauki na kierunkach techniczno-przyrodniczych poprzez stworzenie programu interdyscyplinarnego nauczania blokowego ukierunkowanego na rozwój umiejętności praktycznych i twórczego myślenia.

Cele szczegółowe:

Dokonanie pogłębionej analizy problemu słabego wyposażenia uczniów w kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki,

Opracowanie interdyscyplinarnego programu nauczania blokowego INTERBLOK w gimnazjum wraz z obudową programową,

Opracowanie strategii wdrażania programu w szkołach,

Przeszkolenie 1700 nauczycieli i 680 dyrektorów gimnazjów do wdrażania programu w szkołach,

Przetestowanie zbudowanego programu w 80 klasach gimnazjalnych,

Udoskonalenie programu w oparciu o opinie 400 nauczycieli, którzy testowali Program,

Przeszkolenie 100 nauczycieli na trenerów upowszechniania programu.


Autorzy Interplatformy: Marek Czerwiński, Wojciech M .Kwiatek, Iwo Wroński 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  
Człowiek- najlepsza inwestycja!