Opinie
Wszelkie opinie, uwagi dotyczące Projektu prosimy zgłaszać poprzez formularz znajdujący się poniżej

Opinie

Informacje kontaktowe :

Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Biuro Projektu "INTERBLOK"

31-058 Kraków, ul. Stradomska 10

NIP 676-111-69-37, REGON 350872520

Tel: 12-422-26-08

Fax: 12-421-67-45

konto: Bank PKO bp I/O Kraków; 10 1020 2892 0000 5902 0427 5400

e-mail: biuro@interblok.pl

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek
e-mail: wojciech.kwiatek@interblok.pl

Koordynator Merytoryczny
mgr Iwo Wroński
e-mail: iwo.wronski@interblok.pl

Kierownik Biura Projektu
mgr Barbara Górska
e-mail: barbara.gorska@interblok.pl


Ewentualne problemy w funkcjonowaniu strony prosimy zgłaszać na adres
e-mail: marek.czerwinski@interblok.pl


Autorzy Interplatformy: Marek Czerwiński, Wojciech M .Kwiatek, Iwo Wroński 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  
Człowiek- najlepsza inwestycja!