Zespół zarządzający     
Kierownik Projektu- Wojciech M. Kwiatek
Koordynator Merytoryczny - Iwo Wroński
Kierownik Biura - Barbara Górska
Specjalista do spraw upowszechniania- Rafał Malinowski
Specjalista do spraw upowszechniania- Łukasz Słoniowski
Specjalista do spraw organizacji- Anna Czaja
Specjalista do spraw finansowo-administracyjnych- Daniel Czaja
Specjalista do spraw PEFS- Aneta Golba
Informatyk - Marek Czerwiński
 

 

 


Autorzy Interplatformy: Marek Czerwiński, Wojciech M .Kwiatek, Iwo Wroński 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  
Człowiek- najlepsza inwestycja!