Interblok


Organizacja ewaluacji zewnętrznej
Dodano: 2012-06-04, przygotował: Łukasz Słoniowski

Szanowni Państwo,
W ramach przygotowań do ewaluacji zewnętrznej projektu INTERBLOK na prośbę realizatorów badania przekazujemy następujące informacje:

ORGANIZACJA EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
1. Ewaluacja zewnętrzna prowadzona będzie w dniach 11-15 czerwca 2012.
2. Badaniem zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu – szkoły poprzez osoby dyrektorów, nauczyciele i uczniowie pracujący w projekcie.
3. Zastosowana będzie technika CAWI czyli ankiety komputerowej, wypełnianej on-line (dla każdej grupy respondentów przygotowany będzie oddzielny formularz).
4. Ankieta będzie udostępniona na serwerze firmy badawczej [ WWW.trexeris.pl ]
5. Link do ankiety zostanie przekazany dyrektorom szkół w dniu 11 czerwca o godzinie 8 rano dla każdej z trzech grup respondentów.
6. w dniach od 11 czerwca godz. 9:00 rano do 15 czerwca godz. 16:00 link aktywny będzie dla każdej grupy respondentów po wpisaniu loginu , który zostanie przekazany drogą mailową na udostępnione przez Biuro Projektu INTERBLOK adresy poczty elektronicznej dyrektorów szkół, oraz koordynatorów szkolnych.
7. Ponieważ w bazie adresowej projektu INTERBLOK nie ma adresów wszystkich nauczycieli uczestniczących w projekcie oraz uczniów, prosimy o umożliwienie w czasie przewidzianym na badanie udostępnienia respondentom szkolnych pracowni komputerowych. W przypadku uczniów prosimy, by Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół zaangażowanych w projekt wsparli organizacyjnie uczniów, tak by wszyscy uczestniczący w projekcie mieli możliwość uczestniczyć w badaniu.
8. W przypadku szkół w których w terminie od 11 do 15 czerwca bieżącego roku, przewidziane są wycieczki uniemożliwiające udział w badaniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z firmą Trexeris-Press (ewaluacja@trexeris.pl) w celu ustalenia innego terminu i warunków dostępu do elektronicznej wersji kwestionariuszy.
9. Wszystkim uczestnikom zapewniamy anonimowość w badaniu.
10. Ponieważ badanie ma charakter ewaluacji podsumowującej, zaplanowane zostało jako badanie wyczerpujące, czyli adresowane do pełnych grup respondentów – uczestników projektu INTERBLOK (45 dyrektorów szkół, 400 nauczycieli, 2055 uczniów).
11. Ze względu na innowacyjny charakter projektu ewaluacja zewnętrzna i jej wyniki są niezwykle ważnym elementem w procedurze oceny wytworzonych w ramach projektu INTERBLOK produktów, zdobytych doświadczeń, zdobytej wiedzy o uwarunkowaniach innowacji. Z tego właśnie względu bardzo zależy nam na udziale wszystkich uczestników w procesie badawczym.
12. W przypadku pytań służymy dodatkową informacją pod adresem ewaluacja@trexeris.pl
Maria Kalinowska
koordynator badań ewaluacyjnych
Trexeris-Press Sp. z o.o.
ul.Dobrowoja 17 lok.10
04-003 Warszawa
tel/fax 22- 870 05 43
mobile: 605 250 130PowrótWybierz miesiąc lub rok szkolny, by zawęzić kryteria wyświetlania...Autorzy Interplatformy: Marek Czerwiński, Wojciech M .Kwiatek, Iwo Wroński 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  
Człowiek- najlepsza inwestycja!