Interblok


Gotowa Strategia wdrażania!
Dodano: 2011-02-25, przygotował: Łukasz Słoniowski

Zespół zarządzający zakończył pracę nad Strategią wdrażania projektu innowacyjnego testującego "INTERBLOK". Dokument został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie po zaopiniowaniu przez Krajową Sieć Tematyczną zostanie oceniony przez MEN. Zatwierdzenie strategii jest warunkiem kontynuacji realizacji projektu.


PowrótWybierz miesiąc lub rok szkolny, by zawęzić kryteria wyświetlania...Autorzy Interplatformy: Marek Czerwiński, Wojciech M .Kwiatek, Iwo Wroński 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  
Człowiek- najlepsza inwestycja!