Interblok


Relacja z Konferencji w Czechowicach-Dziedzicach
Dodano: 2012-03-08, przygotował: Łukasz Słoniowski

Relacja ze strony miasta Czechowice-Dziedzice:


3 marca br. Pałacu Kotulińskich w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się druga

Konferencja Monitorująca
szkolny Program
INTERBLOK

Konferencję rozpoczął prof. W. M. Kwiatek witając władze miasta w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej – Damiana Żelaznego, Burmistrza Czechowic-Dziedzic Macieja Kołoczka oraz Dyrektora czechowickiego Zespołu Placówek Oświatowych i W-ce Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Andrzeja Kamińskiego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele szkół gimnazjalnych z Chorzowa, Czechowic-Dziedzic, Ligoty, Zabrzega, Jastrzębia-Zdroju, Kwaczały, Krakowa, Rakszawy, Tarnawy Dolnej, Ustronia, Wielunia, Wojkowic Kościelnych.

W swoim inauguracyjnym wystąpieniu Kierownik Projektu prof. W. M. Kwiatek stwierdził, że program nie jest łatwy i wymaga od nauczyciela zaangażowania oraz bardzo dobrej organizacji. Potrzebuje także zrozumienia i wsparcia ze strony organów prowadzących i władz oświatowych. Padły ciepłe słowa skierowane do władz Gminy Czechowice Dziedzice za zaangażowanie na rzecz testowanego Interbloku, co stanowi ewenement realizowanego programu. Czechowice-Dziedzice są jedyną gminą w Polsce, gdzie do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie gimnazja a burmistrz i władze miasta już teraz dbają o to, aby po okresie testowania projektu uczniowie naszej gminy mogli poprzez eksperyment i własną twórczość odkrywać prawa przyrody.

Zastępca Burmistrza Maciej Kołoczek przedstawił krótką historię miejsca, w którym odbywała się konferencja a jednocześnie podziękował za zorganizowanie konferencji monitorującej w naszym mieście. Zadeklarował również dalszą pomoc związaną z realizacją programu Interblok.
W trakcie konferencji nauczyciele w grupach warsztatowych prezentowali osiągnięcia i efekty realizacji programu w swoich szkołach. Dzielili się sukcesami i sposobami rozwiązań napotkanych trudności. Zgodnie z programem konferencji uczestnicy przeprowadzili analizę SWOT przedsięwzięcia oraz badania fokusowe. Dyskutowano również na temat możliwości upowszechnienia projektu. Podsumowując konferencję Koordynator Merytoryczny Projektu Ivo Wroński a jednocześnie Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie stwierdził, że cele konferencji zostały osiągnięte a uzyskana bezpośrednia informacja zwrotna od nauczycieli na temat realnych warunków w jakich realizowany jest projekt daje szansę na dalsze jego udoskonalenie. Szczególnie cenne okazały się uwagi dotyczące napotkanych trudności oraz pomysłów udoskonalania warsztatu pracy dydaktycznej.

Zdaniem uczestników i prowadzących sobotnia konferencja odbyła się we wspaniałym miejscu z cudowną atmosferą i gościnnością.
Wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem konferencji zostały pokryte z funduszy unijnych.

Barbara Michałek-Piernik
Koordynator Projektu INTERBLOK


Relacja dostępna jest na stronie:
http://www.czechowice-dziedzice.pl/www_2.0/index.php?option=com_content&task=view&id=2560&Itemid=93

Obszerna galeria zdjęć po kliknięciu na link:


Link


PowrótWybierz miesiąc lub rok szkolny, by zawęzić kryteria wyświetlania...Autorzy Interplatformy: Marek Czerwiński, Wojciech M .Kwiatek, Iwo Wroński 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  
Człowiek- najlepsza inwestycja!