Interblok


Zajęcia INTERBLOK w Nagawczynie woj. podkarpackie
Dodano: 2012-04-24, przygotował: Łukasz Słoniowski

W piątek 9 marca 2012 w Publicznym Gimnazjum w Nagawczynie odbyła się hospitacja zajęć INTERBLOK przez panią Marię Rozenbajgier z Krakowa. Były to drugie zajęcia blokowe „Ślizgiem bliżej”. Na pierwszych uczniowie planowali budowę prototypu urządzenia poruszającego się lotem ślizgowym, analizując oglądane filmy o zwierzętach poruszających się lotem ślizgowym oraz dokonywali wstępnych prób.
W trakcie hospitowanych zajęć nauczyciel prowadzący - pani Irena Wośko wraz z uczniami klasy IIIa poszukiwali optymalnych rozwiązań, aby budowany prototyp spełniał określone wymogi (masa nie mniejsza niż 300g, całkowita długość mierzona w najdłuższym miejscu nie mniejsza niż 0,5 m, przechodzi przez otwór o średnicy 6cm, koszt nie większy niż 30zł). Uczniowie pracowali w trzech grupach konstruując prototypy w parach. Kulminacyjną częścią zajęć było wstępne testowanie prototypów urządzeń poruszających się lotem ślizgowym. Obserwacje inspirowały do udoskonalenia prototypu. Każda grupa podjęła decyzję, który prototyp jest najlepszy i jakie zmiany należy wprowadzić, aby go udoskonalić. Przy końcu zajęć uczniowie oszacowali koszty pracy oraz dokonali samooceny. Nauczyciel prowadzący dokonał podsumowania pracy uczniów przyznając każdemu odpowiednią ilość punktów, przeliczając je na ocenę. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, przygotowują potrzebne materiały, ambitnie się angażują, poznają smak sukcesu, uczą się na własnych błędach, dokonują wyborów, wnioskują, chętnie wchodzą w role.
Na następnych zajęciach uczniowie będą doskonalić prototypy, testować, dokonywać pomiarów oraz sporządzać wykresy drogi pokonanej przez prototyp w czasie.
Pani Obserwator wyraziła uznanie dla pracy nauczyciela, uczniów i szkoły w zakresie prowadzonych w ramach projektu działań. I.WPowrótWybierz miesiąc lub rok szkolny, by zawęzić kryteria wyświetlania...Autorzy Interplatformy: Marek Czerwiński, Wojciech M .Kwiatek, Iwo Wroński 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  
Człowiek- najlepsza inwestycja!